Klachten

 1. Als u een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.
 2. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op.
 3. Alle klachten worden door de directie behandeld.
 4. 4. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij:
  het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG, Den Haag
  tel. : (070) 333 89 99
  e-mail: consumenten@kifid.nl
  website: www.kifid.nl
 5. U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.