Beëindiging Relatie

  1. U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij en/of bank verzoeken de lopende hypotheek en/of verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.
  2. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande hypotheken en verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw hypotheek en/of verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair deze zorgplicht overneemt.